THÔNG TIN CHUYÊN SÂU: Một nhà khoa học quan trọng đã biết về những rủi ro trước vụ rò rỉ phòng thí nghiệm khả nghi từ Vũ Hán

Tài liệu mới tiết lộ rằng ông Peter Daszak, người cộng tác với Viện Virus học Vũ Hán, đã biết về nguy cơ bùng phát virus được tăng cường trong phòng thí nghiệm