Chính phủ TT Biden đưa ra quy trình ‘dễ dàng hơn’ cho người vay khoản nợ sinh viên được xóa nợ khi phá sản