Các tiểu bang do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đề nghị SCOTUS tiếp tục đóng băng kế hoạch xóa khoản nợ sinh viên của TT Biden