Chính phủ TT Biden sẽ xóa khoản nợ sinh viên liên bang trị giá 1.2 tỷ USD cho 153,000 người vay

Hành động này là nỗ lực mới nhất của Tổng thống Joe Biden nhằm đề nghị xóa bỏ trên quy mô lớn khoản vay sinh viên.