Hôm thứ Ba (19/04), Bộ Giáo dục cho biết những thay đổi mới ở hai chương trình cho vay sinh viên của chính phủ liên bang sẽ lập tức xóa hết nợ cho 40,000 người vay và giúp 3.6 triệu người tiếp cận với trợ cấp. 

Giới chức của bộ cho biết những thay đổi này sẽ “khắc phục các thất bại đã có từ lâu” của các chương trình Xóa giảm nợ Dịch vụ Công (Public Service Loan Forgiveness, PSLF) và trả nợ dựa trên thu nhập (income-driven repayment, IDR). Một khi các thay đổi được thực thi, 40,000 người vay sẽ được xóa các khoản nợ theo chương trình PSLF. Hơn 3.6 triệu người vay cũng sẽ nhận ít nhất ba năm tín dụng bổ sung theo chương trình xóa giảm nợ theo IDR. 

Đặc biệt, bộ cho biết họ đang làm việc để chấm dứt cái gọi là “định hướng hoãn trả nợ”, thông lệ của các công ty dịch vụ cho vay thúc đẩy người vay hoãn trả nợ thay vì giúp họ tiếp cận với kế hoạch IDR.

Theo Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Liên bang (FSA), một người vay luôn có trách nhiệm trả tiền lãi tích lũy trong suốt thời gian hoãn trả nợ. Lãi chưa trả thường sẽ được cộng vào khoản vay đang nợ khi kỳ hoãn trả nợ kết thúc, nghĩa là người vay có thể sẽ trả nhiều hơn so với khoản nợ ban đầu. 

Trái lại, nếu một người vay đủ điều kiện cho chương trình IDR, tiền lãi tích lũy và chưa trả sẽ được chính phủ liên bang chi trả bằng tiền của người đóng thuế. Người vay sẽ phải chứng thực lại thông tin như thu nhập và quy mô gia đình mỗi năm để duy trì kế hoạch trả nợ. 

Một người vay được khuyên chọn một kế hoạch IDR thay vì hoãn trả nợ có thể được giảm khoản thanh toán, duy trì tình trạng [tín dụng] tốt và tiến tới việc xóa giảm nợ. Một người vay được khuyên chọn hoãn trả nợ — đặc biệt [kế hoạch] hoãn trả nợ liên tục trong dài hạn hoặc sử dụng hàng loạt [kế hoạch] hoãn trả nợ — có thể nhận thấy số dư khoản vay và các khoản thanh toán hàng tháng của mình tăng lên bởi quá trình vốn hóa lãi suất và dẫn đến trễ nợ hoặc vỡ nợ,” bộ cho biết. 

Để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona cho biết ông đã chỉ thị văn phòng FSA hạn chế thẩm quyền của các công ty dịch vụ cho vay trong việc ghi danh người vay vào [kế hoạch] hoãn trả nợ bằng văn bản hoặc thư điện tử, tiến hành một cuộc đánh giá từ bên ngoài về cách thức [kế hoạch] hoãn trả nợ được sử dụng, và làm việc với Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (Consumer Financial Protection Bureau) để thường xuyên kiểm toán việc sử dụng [kế hoạch] hoãn trả nợ. 

Thêm vào đó, FSA sẽ tiến hành điều chỉnh một lần các tài khoản người vay vốn sẽ tính kế hoạch hoãn trả nợ trong 12 tháng liên tục và hơn 36 tháng tích lũy để tiến tới việc xóa giảm nợ [theo chương trình] IDR và PSLF. 

FSA cũng sẽ duyệt lại một lần chương trình IDR – cho phép tính bất kỳ tháng nào người vay thực hiện thanh toán để được xóa giảm nợ, bất kể kế hoạch trả nợ như thế nào, cùng với việc tính các tháng hoãn trả nợ trước năm 2013 để được xóa giảm nợ theo chương trình IDR. 

Bộ Giáo dục cho biết đến nay họ đã xóa hơn 17 tỷ USD tiền nợ cho 725,000 người vay. Khoản tiền này bao gồm 6.8 tỷ USD cho hơn 113,000 công chức thông qua các thay đổi ở chương trình PSLF, 7.8 tỷ USD cho hơn 400,000 người có khuyết tật nghiêm trọng, 1.2 tỷ USD cho những người theo học tại các Học viện Kỹ thuật ITT hiện không còn tồn tại, và khoảng 2 tỷ USD cho 105,000 sinh viên tuyên bố đã bị trường học lừa gạt. 

Anh Bill Pan là một phóng viên của The Epoch Times.
Thanh Nhã biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn