Chính phủ TT Biden tiết lộ những hạn chế cứng rắn về xuất cảng vi mạch bán dẫn sang Trung Quốc