Nợ Hoa Kỳ vượt 31 ngàn tỷ USD trong bối cảnh chi tiêu mạnh tay của chính phủ TT Biden