Chính phủ TT Biden vướng phải vụ kiện tập thể về việc gây áp lực lên Big Tech để kiểm duyệt người dùng