TT Biden đọc diễn văn trước Nghị viện Ireland, ca ngợi sự hợp tác về Ukraine, thuế toàn cầu, biến đổi khí hậu