Anh quốc chấm dứt chích mũi vaccine bổ sung COVID-19 cho những người khỏe mạnh dưới 50 tuổi