Hạ viện thông qua dự luật tài trợ quốc phòng trị giá 858 tỷ USD, chấm dứt quy định bắt buộc chích vaccine