Ngũ Giác Đài tạm dừng mọi hành động liên quan đến chích ngừa bắt buộc COVID-19 sau khi TT Biden ký dự luật