Chính quyền Trung Quốc gián tiếp thừa nhận đợt bùng phát bệnh nghiêm trọng khi yêu cầu hạn chế tụ tập đông người