Vụ án tài liệu mật của cựu TT Trump: Thẩm phán từ chối yêu cầu của biện lý Jack Smith muốn che giấu một số tài liệu

Một thẩm phán liên bang đã từ chối yêu cầu của Biện lý Đặc biệt Jack Smith về việc giữ kín một số tài liệu trong vụ án tài liệu mật của cựu Tổng thống Donald Trump