Chính sách bảo hộ có thể làm gia tăng gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu