Chính sách mới của ông Biden tài trợ cho quân đội Trung Quốc, ủng hộ chế độ nô lệ, không đạt được điều gì