Chính sách về Trung Quốc của TT Biden bị giám sát khi ông Kerry chuẩn bị gặp các quan chức ĐCSTQ