Thư điện tử của chính phủ Hoa Kỳ bị tin tặc Trung Quốc tấn công

Microsoft tiết lộ rằng tin tặc đã đột nhập vào các trương mục thư điện tử trong khoảng một tháng