Chủ nghĩa cổ điển trong nghệ thuật Pháp: Họa sĩ Nicolas Poussin và Jacques-Louis David