Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Chủ tịch công ty: Shen Yun triển hiện ‘lòng trắc ẩn và sự hòa hợp với thế giới’