Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Cựu nghệ sĩ múa ba lê gọi Shen Yun là ‘Hoàn hảo Tuyệt đối’