Chủ tịch của xã hội lịch sử: Nếu Hoa Kỳ rơi vào CNXH ‘có thể sẽ không bao giờ trở lại được nữa’