Chủ tịch Fed Chicago nêu một số ‘dấu hiệu cảnh báo’ cho nền kinh tế Hoa Kỳ

Ông liệt kê số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tăng, tỷ lệ nợ quá hạn gia tăng, và diễn biến dường như cho thấy một xu hướng hạ nhiệt trong chi tiêu của người tiêu dùng.