Fed giữ nguyên lãi suất, báo hiệu sẽ cắt giảm lãi suất 1 lần trong năm nay

Các nhà hoạch định chính sách của Fed cho biết ‘đã có tiến bộ khiêm tốn’ trong việc khôi phục sự ổn định về giá.