Chủ tịch FED cho rằng mức nợ hiện tại của Hoa Kỳ ‘rất bền vững’