Chủ tịch Fed Jerome Powell: Nên hiểu số liệu GDP một cách thận trọng