Hoa Kỳ đã bán gần 6 triệu thùng dầu dự trữ cho Trung Quốc