Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson tiết lộ kế hoạch ngăn chặn chính phủ đóng cửa

Ông Johnson đã đề ra một kế hoạch tài trợ tạm thời độc đáo gồm hai giai đoạn để ngăn chặn đóng cửa chính phủ một phần.