Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời để ngăn chính phủ đóng cửa

209 dân biểu Đảng Dân Chủ đã cùng 127 dân biểu Đảng Cộng Hòa thông qua biện pháp hai bước của Chủ tịch Johnson để tài trợ cho chính phủ đến hết tháng Một.