Chủ tịch Hạ viện McCarthy mở cuộc điều tra đàn hặc Tổng thống Joe Biden

Hôm 12/09, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California) loan báo rằng Hạ viện sẽ mở một cuộc điều tra đàn hặc để điều tra sự dính líu có thể có của Tổng thống Joe Biden