Ông McCarthy nhấn mạnh việc bỏ phiếu chính thức cho cuộc điều tra đàn hặc Tổng thống Biden

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói rõ rằng cuộc điều tra đàn hặc Tổng thống Joe Biden chỉ được tiến hành sau khi có một cuộc bỏ phiếu chính thức.