Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gặp Tổng thống Biden lần đầu tiên trong cương vị mới

Tòa Bạch Ốc đã mời ông Johnson tới dự cuộc họp về gói tài trợ an ninh quốc gia bổ sung của tổng thống gửi tới Quốc hội.