Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tham gia tranh luận: ‘Tôi không biết’ tại sao tội phạm gia tăng