Người dân Floridia bức xúc trước sự gia tăng về COVID-19 và tội phạm bạo lực liên quan đến nhập cư bất hợp pháp