Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc: Thịt bò từ Brazil và Canada được gắn nhãn sản xuất tại Hoa Kỳ