Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc: ‘Trung Cộng phá hoại dân chủ và tự do’