Chủ tịch Johnson thông báo Hạ viện sẽ bỏ phiếu về gói viện trợ riêng cho Israel vào tuần tới

Trong khi đó, Thượng viện sẽ bỏ phiếu về gói biên giới-Ukraine-Israel vào tuần tới.