Chủ tịch Johnson và cựu TT Trump công bố dự luật về liêm chính trong bầu cử, yêu cầu chứng minh tư cách công dân để bỏ phiếu

Cuộc gặp với cựu tổng thống có thể đóng vai trò như một sự củng cố chính trị rất cần thiết cho vị chủ tịch Hạ viện đang có nguy cơ bị truất phế này.