Theo ông Triệu Vũ Không (Mike Zhao), tác giả kiêm chủ tịch của Liên minh Giáo dục Người Mỹ gốc Á (Asian-American Coalition for Education), Hoa Kỳ đang tiến rất gần đến việc lặp lại cuộc Cách mạng Văn hóa của Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với NTD News, hãng truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times, ông Triệu nói, “Thật không may, sách lược cộng sản này đã được họ sử dụng để hủy hoại Trung Quốc trong cuộc Cách mạng Văn hóa … cách đây 50 năm về trước. Ngày nay, cánh tả cực đoan lại đang sử dụng một sách lược tương tự để phá hủy nước Mỹ.”

Những điểm tương đồng

Là nhân chứng sống trong cuộc Cách mạng Văn hóa của Trung Quốc Cộng sản, ông Triệu đã cho thấy những điểm tương đồng giữa các chiến thuật được sử dụng trong xã hội Mỹ ngày nay với các chiến thuật được sử dụng ở Trung Quốc thời đó, vốn đều được trình bày trong cuốn sách của ông có nhan đề “Thuyết Chủng Tộc Trọng Yếu Và Văn Hóa Thức Tỉnh: Sự Lặp Lại Nguy Hiểm Của Mỹ Về Cách Mạng Văn Hóa Của Trung Quốc.”

Ông nói: “Cả phe cánh tả cấp tiến lẫn Đảng Cộng sản Trung Quốc đều sử dụng hoa ngôn xảo ngữ của chủ nghĩa Marx để thiết lập thẩm quyền đạo đức.”

Tác giả này tiếp tục cho thấy sự khai triển các hệ tư tưởng gây chia rẽ của chủ nghĩa Marx, trong đó người dân được phân chia thành nhóm áp bức và nhóm bị áp bức.

Ông cho biết còn có một điểm chung khác là sự kiểm duyệt nghiêm ngặt và một “nền văn hóa xóa sổ” để trấn áp những tiếng nói đối lập.

Các chiến thuật này cũng bao gồm “thay đổi các giá trị văn hóa, viết lại lịch sử, và nhồi sọ người dân,” ông Triệu cho biết.

Ông nói thêm, cả bất ổn xã hội lẫn việc chuyển đổi chính phủ cũng đang từng bước phát triển.

Cách mạng Văn hóa Trung Quốc diễn ra từ năm 1966 đến năm 1976, khi ông Mao Trạch Đông phát động phong trào đấu tranh tranh giai cấp, khiến đất nước rơi vào cảnh hỗn loạn và bạo lực. Trong khoảng thời gian 10 năm đó, các trường học thì bị đóng cửa, các di tích lịch sử và hiện vật thì bị phá hủy, các địa điểm văn hóa và tôn giáo đều bị lục tung. Nền kinh tế đình trệ, hàng triệu người bị đàn áp vì niềm tin chính trị của họ, và ước tính khoảng 1.5 triệu người đã thiệt mạng.

Biện pháp đối phó

Để ngăn chặn lịch sử đó lặp lại một lần nữa, ông Triệu nói rằng nước Mỹ cần phải tuân theo các nguyên tắc sáng lập của mình, như bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Vị chuyên gia này cũng kêu gọi bảo vệ cơ hội bình đẳng, chứ không phải bình đẳng chủng tộc, khi “có một cuộc chiến chống lại cái gọi là hội đồng thông tin sai lệch hoặc bất kỳ sự kiểm duyệt nào.”

“Chúng ta nên đoàn kết tất cả người Mỹ lại, và … không chia rẽ công dân của chúng ta. Chúng ta nên đối xử với mọi cá nhân … một cách bình đẳng, và điều này sẽ mang lại sự bảo vệ về pháp luật ngang bằng nhau,” ông Triệu nói.

Ông Triệu đã kêu gọi người Mỹ đọc cuốn sách mà ông mới viết, vì ông cho rằng cuốn sách này có thể làm thay đổi con đường nguy hiểm mà Mỹ đang tiến gần đến việc lặp lại cuộc Đại Cách mạng Văn hóa của Trung Quốc.

Ông Triệu nói: “Bằng cách tìm hiểu lịch sử, chúng ta có thể ngăn chặn sự lặp lại thực sự nguy hiểm của lịch sử thảm khốc cách đây 50 năm,” mà kết quả là đã phá hủy nền kinh tế Trung Quốc, phá hoại di sản văn hóa, và gây ra hàng triệu thương vong về người.”

Ông Triệu cho biết: “Chúng ta không nên để điều đó xảy ra ở nước Mỹ.”


Hannah Ng
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Cô Hannah Ng là một phóng viên đưa tin về Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cô có bằng thạc sĩ về kinh tế học quốc tế và phát triển tại Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh tế và Kỹ thuật Berlin.

Thanh Tâm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn