Chủ tịch SEC cảnh báo nền văn hóa AI đơn nhất có thể tạo ra ‘hệ thống tài chính khá mong manh’

Ông Gary Gensler tin rằng AI có thể gây ra cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo.