Chủ tịch Thượng viện Séc tới thăm Đài Loan, củng cố mối quan hệ song phương