Tổng thống Séc: Trung Quốc không muốn hòa bình ở Ukraine và đang hưởng lợi từ cuộc chiến