Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện tìm kiếm thông tin về các cuộc đàm phán khí hậu với Trung Quốc