Cơ quan gián điệp Hoa Kỳ hoạt động bên trong biên giới nước Mỹ để hỗ trợ các thảm họa, chuẩn bị cho biến đổi khí hậu