Chủ tịch Ủy ban Hạ viện cảnh báo về hoạt động tình báo của Trung Quốc tại Hoa Kỳ