Hoa Kỳ tìm cách gia hạn thỏa thuận khoa học-công nghệ với Trung Quốc thêm 6 tháng