Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Chủ tịch Viện Brownstone: Shen Yun là ‘món quà tuyệt vời dành cho tất cả chúng ta’