Chưa có dữ liệu an toàn về việc trẻ em được chích vaccine COVID-19 cùng vaccine khác