Chuẩn đô đốc Trung Cộng bị sa thải giữa căng thẳng hàng hải Mỹ-Trung