Chuẩn tướng Robert Spalding: Chính phủ ông Biden ‘ngây thơ’ tin rằng có thể tránh được Chiến tranh Lạnh với Trung Quốc